Auteursrecht

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

Namaken?

Het is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet toegestaan deze na te maken of te vermenigvuldigen, door middel van druk, kopie, internet of welke andere wijze dan ook. Gehele of gedeeltelijke namaak wordt bestraft.

Note: Alle kaarten aangeboden op deze site zijn alleen verkrijgbaar via deze site.

Kunst Adelt behoudt zich het recht bestellingen te weigeren, mocht deze in strijd zijn met onze werkwijze en/of voorwaarden.